Welkom!

Ik wil me inzetten om Grave op een goede manier te laten opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave bij het Land van Cuijk?
Grave is het Land van Cuijk!

Goede jaarwisseling! Denk ook aan de dieren! Hou het veilig!

Graafse Groene Gordel

Van bakenboom tot waterkracht!

De bakenbomen, de markante bomenrij langs de Maas heeft zijn oorspronkelijke functie in deze moderne tijd verloren. Toch zijn zij van grote cultuurhistorische waarde! Het verwijst natuurlijk naar hun functie als navigatiebakens bij hoogwater, maar het geeft ook de rivier de Maas zijn karakteristieke beeld in het landschap. De moeite waard om te behouden. Samen met de groene uitwaarden maken zij ook deel uit van de groene gordel om de stad die voor natuurbeleving, ontspanning, rust en verkoeling zorgt.

Via de Cuijksedijk strekt de gordel zich uit over het Visioterrein. Bijzondere bomen uit de oorspronkelijke kloostertuin, de fruitbomen die het instituut van appels voorzagen. Het schootsveld als onderdeel van de vestingwerken is deels het domein van een dassen familie geworden. De herinrichting tot vestingpark biedt mogelijkheden om een waterrijk landschap te creƫren met een hoge biodiversiteit. Door bomen toe te voegen wordt de verkoelende functie voor de binnenstad versterkt. Een prachtige kwaliteit wordt toegevoegd aan het leven in de stad!

Het riviertje de Raam begrenst het vestingpark. Het is een natuurlijke verbinding tussen de Peel en de Maas. Het zorgt ervoor dat in natte tijden overtollig water in de Peel wordt afgevoerd naar de Maas, maar ook dat in droge tijden water uit de Maas kan worden toegevoerd naar de Peel. Zo worden de grondwaterstand geregeld en klimaat invloeden gedempt. Daarbij is het riviertje de levensader van vele soorten dieren en planten. Een natuurvriendelijk stroomgebied versterkt de biodiversiteit en heeft een gunstige invloed op onze leefomgeving.

De Maas, bepalend voor het Grave van nu maar ook voor het Grave van onze kinderen. Het verval bij de stuw en het stromende water kan natuur- en klimaatvriendelijk 7000 huishoudens van CO2 vrije elektriciteit voorzien! De moderne schroefgeneratoren laten vissen onbeschadigd passeren. Het water is een bijna onuitputtelijke bron van warmte. Daarmee zijn gebouwen en woningen te verwarmen. Het nieuwe Merlet gebouw is het prachtige voorbeeld in het Land van Cuijk. Zo dringen we CO2 uitstoot verder terug! Grave kan een steentje bijdragen.

Natuur en Klimaat onlosmakelijk verbonden aan onze leefomgeving!