Welkom!

Ik wil me inzetten om Grave op een goede manier te laten opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave bij het Land van Cuijk?
Grave is het Land van Cuijk!

Goede jaarwisseling! Denk ook aan de dieren! Hou het veilig!

Het kan verkeren.......

Ben Peters, gemeenteraadslid voor het Land van Cuijk.

CDA Land van Cuijk, lijst 2, nummer 14. Na zeer succesvol verlopen verkiezingen toch een plaats in de gemeenteraad van het Land van Cuijk!

10 jaar raadslid en twee jaar wethouder in Grave, en nog steeds heb ik de ambitie en de motivatie om mij voor Grave sterk te maken.

Nog 4 jaar wil ik me inzetten om Grave op een goede manier te laten opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om Grave voldoende zetels in de gemeenteraad te laten innemen is het van belang om kandidaten met voorkeur te kiezen. Zo bepaalt u zelf wie er hoger op de lijst komt, om zo meer mensen uit Grave in de gemeenteraad van het Land van Cuijk te krijgen. Voor zo`n voorkeurzetel wil ik campagne voeren. Mijn campagne onderscheidt zich van de andere campagnes doordat ik concrete doelen en projecten heb opgenomen in mijn verhaal. Concrete projecten die specifiek goed zijn voor Grave en die het waard zijn om mij voor in te zetten in de gemeenteraad van het Land van Cuijk. Daar kunt u mij op aanspreken de komende vier jaar. Ik ga op zoek naar een meerderheid voor deze projecten, want democratie is “de meerderheid beslist”. Dat is waar de politiek om draait. Je hebt fingerspitzengefühl en tact nodig om je doelen te bereiken. Juist dat heeft mij, in de twee jaar dat ik wethouder mocht zijn, resultaat gebracht. Het project van Mooiland in de Oliestraat is na 22 jaar praten tot een geweldig resultaat gebracht. De complexe bouw van “I am Grave” in en op de waterkering is met technologische oplossingen gerealiseerd. De verkoop van het Arsenaal is mogelijk gemaakt, dat creëert weer kansen voor Grave. Het prachtige sportpark Kranenhof waar het college gezamenlijk met de raad van Grave en de fuserende verenigingen een route gevonden heeft om maximaal financieel te ondersteunen. Het Land van Cuijk biedt nieuw bestuurlijk perspectief, het wordt een regio met een innovatieve voedselvoorziening waar hoogwaardige technologie wereldwijd kan worden afgezet. Een gemeente met diversiteit en identiteit van krachtige gemeenschappen. Waar natuur de kwaliteit van leven versterkt en een bijdrage levert aan ons leefklimaat. Waar ruimte is en mogelijkheden zijn om te wonen voor iedere doelgroep. Een samenleving waarin diversiteit wordt gerespecteerd en waar de gemeenschap het vangnet is voor mensen die een ondersteuning nodig hebben. Voor zo’n gemeente Land van Cuijk wil ik me inzetten. De resultaten uit het verleden geven mij het vertrouwen dat ik een bijdrage kan leveren aan de opbouw van de nieuwe gemeente Land van Cuijk!

Meer info op www.ikbenpeters.nl