Welkom!

Ik wil me inzetten om Grave op een goede manier te laten opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Grave bij het Land van Cuijk?
Grave is het Land van Cuijk!

Goede jaarwisseling! Denk ook aan de dieren! Hou het veilig!

Kraaijenbergse plassen.

Moeten alle betrokken partijen in het gebied van de Kraaijenbergse plassen verantwoording nemen voor het beheer van dit gebied?

Naar aanleiding van de raadsavond 15-9-22 over de Kraaijenbergse plassen.

Met de verdere realisering van de plannen rond de Kraaijenbergse plassen beginnen hier en daar ook de zorgen toe te nemen over de bijeffecten van de intensivering van het toeristisch gebruik van dit gebied. Zorgen over veiligheid, handhaving, overlast en beheer van het totale gebied. Door aan de voorkant nu maatregelen te nemen waarbij de te verwachte groei van het recreatief gebruik goed kan worden afgewikkeld, zonder dat er overlast ontstaat, blijft ook het draagvlak voor ontwikkelingen in dit gebied bestaan.

Te verwachten knelpunten zijn:

  • De leefbaarheid in het dorp Linden.
  • Een veilige afwikkeling van het verkeer in het gebeid en de aansluiting op de N321.
  • Het beheer van de openbare terreinen.
  • Handhaving op en rond de plassen.
  • Veiligheid op de plassen.
  • Natuurontwikkeling in relatie tot commercieel gebruik van het gebied.

Hoewel de openbare gebieden grotendeels in handen zijn van Brabants landschap en de gemeente Land van Cuijk valt niet te ontkennen dat de genoemde knelpunten een sterke relatie hebben tot het commercieel gebruik van het gebied en het toenemen daarvan. In het beheerplan Kraaijenbergse plassen 2009 /2019 van de gemeente Cuijk wordt de rol van de ondernemingen in het gebied niet meegenomen. Naar mijn mening zou in een nieuw beheersplan ook de rol van de in het gebied actieve ondernemingen mee moeten worden genomen. Betrokkenheid van de ondernemers bij het beheer van het gehele Kraaijenbergse plassen gebied zou moeten worden gestimuleerd.

Er zou een soort van gebiedsmanagement kunnen worden ingericht. Daarin zou het beheer, toezicht en handhaving kunnen worden belegd. Een VVE van alle eigenaren in het gebied zou het uitvoerende orgaan kunnen zijn voor deze taken. Verantwoordelijkheden en bekostiging zouden in dit gebiedsmanagement moeten worden geregeld. Ook de gemeente Land van Cuijk en Brabants landschap zijn als eigenaren mede vertegenwoordigd. Er zou kunnen worden uitgegaan van een systeem met gewogen stemmen. Zo zouden ook de kosten verdeeld onder de eigenaren verdeeld kunnen worden. Er ontstaat zo een betrokkenheid voor het gebied buiten de eigen terreinen. Het is immers in ieders belang overlast te voorkomen en knelpunten op te lossen.

Ben Peters, 4-10-2022

Wat vind jij ?

Mail mij en geef je mening!